Minitab İle Regresyon Analizi

Giriş

Bu çalışmada Minitab İstatistik Yazılımı ile regresyon modelleri nasıl kurulur ve nasıl yorumlanır gibi temel bilgileri vermeye çalıştım.

İçerikte grafik çizimlerini ve yorumlarını işlemedim. Çalışmaları yaparken Graphs… seçeneği olan pencerelerde seçim yaparak artıkların dağılımını ister normal plot üzerinde ister histogram üzerinde görsel olarak görebilir ve ekrana bastırabilirsiniz. İçeriğin faydalı olmasını dilerim.

Uygulamalar yapılırken Minitab 16 yazılımı kullanılmıştır. Veri seti olarak Y.Lisans tezim olan Süper Alaşımların Aşındırıcılı Sujeti İle İşlenebilirliğinin Araştırılması başlıklı çalışmamdaki değişkenler kullanılmıştır.

Veri setimiz şöyle:

Girdiler (Bağımsız değişkenler):
P:Basınç V:İlerleme Hızı m:Aşındırıcı sarfiyatı h:Kesim yüksekliği

Çıktı (Bağımlı değişken): E:Eğim

P V m h E
300 60 100 2 3,967
300 60 175 3 3,050
300 60 250 4 3,273
300 100 100 2 4,695
300 100 175 3 4,703
300 150 100 2 5,425
300 150 175 3 4,874
300 150 250 4 3,921
340 60 100 3 4,042
340 60 175 4 4,036
340 60 250 2 2,646
340 100 100 3 4,855
340 100 175 4 4,220
340 100 250 2 3,324
340 150 100 3 5,147
340 150 175 4 5,100
340 150 250 2 3,339
380 60 100 4 5,035
380 60 175 2 3,297
380 60 250 3 2,720
380 100 100 4 5,331
380 100 175 2 3,579
380 100 250 3 3,345
380 150 100 4 5,871
380 150 175 2 4,096
380 150 250 3 3,397

 

Bu dersin sonunda Minitab ile;

-Klasik regresyon analizi yapabilmeniz;
-Dilediğinizde, regresyona etkisiz kabul edilen değişkenleri ihmal ederek regresyon analizi yapabilmeniz;
-Kendi modelinizi kurup bu modele göre regresyon analizi yapabilmeniz ve
-En iyi regresyon modelini bulabilmeniz hedeflenmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın