Episikloit Ve Hiposikloit Eğrisi

Episikloit Ve Hiposikloit Eğrisinin çizimi.

Düşey bir eksen çizilir. R yarıçapıyla d çaplı dairenin yuvarlanacağı daire yayı çizilir. Yuvarlanma dairesinin açınımı πxd bu eğri yüzey üzerinde işaretlenir. Bu işaretleme R yarı çaplı yay üzerinde ve merkezine göre π.d uzunluğundaki yayı gören merkez açı hesaplanır. α= (d/R)*180° formülüyle bulunan bu açı M’ ye göre işaretlendikten sonra bölüntü sayısı kadar eşit sayıda açılar merkezden itibaren işaretlenir ve R yarı çaplı yayla birleştirilir. Şekil’de 8’ bölünmüş ve α/8 olacak şekilde eşit açılar çizilmiştir. R+d kadar açılan pergelle, M merkezine göre daire merkezlerinin işaretleneceği yay çizilir. M merkezi 0’dan 8’e kadar işaretlenmiş noktalarla birleştirilerek uzatılır ve daha önce çizilen R+d /2 yayıyla kesiştirilir. Kesişme noktaları M0,……, M8 merkezleri olarak belirlenir. 0 noktasına teğet olacak şekilde M0 merkezine göre d çaplı daire çizilir. Bu daire 8’e bölünür ve numaralanır. Daire üzerindeki noktalardan M merkezine göre pergelle yaylar çizilir. M1’ den M8’ e kadar olan merkezlerden de d çaplı daireler çizilir. M0,……., M8 merkezlerine göre çizilmiş dairelerle, M merkezine göre çizilmiş yayların kesişme noktaları 1′ , 2′ , 3′ , 4′ , 5′ , 6′ , 7′ ve 8′ bulunur. Bulunan bu noktalar pistole ile birleştirilir.

Episikloit Eğrisi

Episikloit Eğrisi

Hiposikloit Eğrisi, episikloit eğrisine benzer şekilde çizilir.

Hiposikloit Eğrisi

Hiposikloit Eğrisi

İçerik için Kemal Türkdemir Teknik Resim Egitim Seti’nden faydalanılmıştır.

You may also like...

Bir yanıt yazın