Tagged: istatistik

0

Kunena Discuss

Kunena Discuss nedir ve nasıl kullanılır?

0

Veri Dönüştürme

Bu konu sonunda okuyucunun uygun istatistik testleri yapabilmek için veri dönüştürme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması veri dönüşümü yapabilmesi amaçlanmıştır.

0

Temel İstatistik Kavramları

Değişkenler, Ölçme Ve Ölçekler, Tanımlayıcı İstatistik, Normal Dağılım, Hipotez, Hipotez Testi, Parametrik Hipotez Testleri, Korelasyon

0

Newton-Raphson Yöntemi

Adını Isaac Newton ve Joseph Raphson’dan alan yöntem, Newton Yöntemi olarak da bilinir.