Temel İstatistik Kavramları

Giriş

Değişkenler, Ölçme Ve Ölçekler, Tanımlayıcı İstatistik, Normal Dağılım, Hipotez, Hipotez Testi, Parametrik Hipotez Testleri, Korelasyon

Cahit Cengizhan 2001-2003 Ders Notları Arşivinden faydalı bir içerik. Kaynak yazı sonundadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın