Minitab İle Taguchi

Giriş

İçindekiler

Gerek üretim gerek ARGE (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarının en önemli unsuru deneydir. Deneyler bağımlı ve bağımsız değişkenlerden oluşur. İnceleme altına aldığımız olgunun, önceden belirlediğimiz şartlar altında gösterdiği değişimleri incelemek için oluşturacağımız deney düzeneğimiz belli bir disipline sahip olmalıdır. Deney, tam veya kesirli eşleştirmeli gibi geleneksel düzenlerde olabileceği gibi burada anlatacağım Taguchi düzeneği ile de olabilir.

3 bağımsız değişkenimizi 4 farklı düzeyde inceleyecek isek; tam eşleştirmeli (full factorial) deney için 43=64 deneme, ½ eşleştirmeli deney için ise 32 deney yapmamız gerekir. Deneyin güvenilirliğini arttırmak için denemeleri 3 kez tekrar ettiğimizi düşünürsek bu sayı 192 deney olur. Taguchi’nin geliştirdiği deney düzeneklerinde ise bu şartlar için 16 (L16) * 3=48 deney yapmak yeterlidir.  Çalışmalarda, özellikle de maliyeti yüksek çalışmalarda deney tekrarı pek tercih edilmemektedir. Özellikle de temini zor bazı ürünler ile yapılan çalışmaların çoğu tekrarsızdır. Eğer bu tip bir çalışma ise, tekrarsız deney yapacak isek deney sayımız 16’dır.

Buraya kadar, neden Taguchi sorusuna verilebilecek en basit cevabı oluşturduk; asgari deney sayısı ile başarılı analiz sonuçlarını elde etmek.

Şimdi Minitab ile Taguchi düzeneği kurup analiz edecek ve analiz sonuçlarını değerlendireceğiz. Çalışmanın anlaşılır olması için kullanacağımız deney düzeneği, danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR’in yaptığı Duduhan TAYLAN’a ait Taguchi Deney Tasarımı Uygulaması başlıklı yüksek lisans tezinden alınmıştır. İlgili çalışma tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01330.pdf adresinden temin edilmiştir.

You may also like...

Bir yanıt yazın