Regresyon Analizi

Giriş

Regresyon analizi birçok yazılım ile rahatça çözülebilmektedir. Bu makalede, çok değişkenli regresyon analizinde ki katsayıların, sayısal olarak hesaplanması anlatılmıştır.

Ders sonunda (eğer hiç işiniz gücünüz yoksa) hesap makinesini elinize alıp regresyon analizi yapabilmenizi hedefliyorum “,

Regresyon analizi bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini incelememizi sağlayan analiz yöntemlerinden biridir. Regresyonda x bağımsız ve y bağımlı değişken olmak üzere; [ y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + amxm + hata ] şeklindeki denklemi oluşturmak için gerekli olan sabitler (a0,a1,a2,am) bulunur. Elde edilen denklem, bilmediğimiz bağımsız değişkenler ile elde edilecek bağımlı değişkeni de tahmin etmemizi sağlar. Denklemde, sabitlerin aldıkları değerlerin büyüklükleri ve işaretleri, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini gösterir.

Regresyonu eğri uydurma işlemi olarakta ifade edebiliriz. Regresyon denklemi, x’e bağımlı y değişkenimiz ile oluşturulan eğriye yakın bir eğri verir. Regresyon analizindeki denklem sabitlerinin belirlenmesi, en küçük kareler yönteminin bir sonucudur.

Aşağıda bir veri setinin örnek görünümü verilmiştir. Burada n deney numarası, y bağımlı değişken, x’ler ise bağımsız değişkenlerdir. Burada m bağımsız değişken sayısını ifade eder.

Nr y x1 x2 x3 x4 xm
1 y1 x11 x21 x31 x41 xm1
2 y2 x12 x22 x32 x42 xm2
3 y3 x13 x23 x33 x43 xm3
n-1 y(n-1) x1(n-1) x2(n-1) x3(n-1) x4(n-1) xm(n-1)
n yn x1n x2n x3n x4n xmn

Deney setimizde 1 bağımlı değişken y ve m adet bağımsız değişken x vardır. Regresyona başlarken m+1 satırlı matris oluşturulur. Bu matris bize m+1 tane denklem sunar. Bu denklemler yardımı ile sabitler bulunur ve

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + amxm

şeklinde denklem elde edilir. Burada a0,a1,a2,a3,am regresyon analizi ile bulacağımız sabitlerdir.

You may also like...

Bir yanıt yazın