Türk Telekom’un Özelleştirilmesi – Bir Talan’ın Hikayesi

Giriş

Türk telekomun; telekomcular derneği̇ aleyhi̇ne açtığı tazmi̇nat davasi reddedi̇ldi̇. Rapor yi̇ne yayında.

Telekomcular Derneğince 21.09.2010 tarihinde yayınlanan “Türk Telekom’un Özelleştirilmesi- Bir Talan’ın Hikayesi” konulu rapor, kamuoyunda oldukça ses getirmiş, raporda belirtilen konular , çeşitli milletvekillerince TBMM Gündemine taşınmış, bazı köşe yazarları rapordan alıntı yapmışlardı.

Derneğin hazırladığı raporun ses getirmesinden ve derneğin web sitesinin yayın politikasından rahatsız olan Türk Telekom, 29.11.2010 tarihinde mahkemeye başvurarak , “Türk Telekom’un Özelleştirilmesi- Bir Talan’ın Hikayesi” başlıklı raporun yayınına ihtiyati tedbir koydurmuş ve dernek aleyhine 50.000 TL tazminat davası açmıştı.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19.07.2011 tarih 2011/185 Sayılı Kararında, Türk Telekom’un talebini reddetti. Telekomcular Derneğinin haklılığını tescil etti.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu kararında;

“…. Davaya konu raporda, ülkemizin en büyük firmalarından olan davacı şirketin özelleştirmesinin ne getirip, ne götürdüğünün , topluma yönelik taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğinin sorgulandığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kamuoyu ile paylaşıldığı, çeşitli eleştirilerin yapıldığı, konu ile ilgili görüşlerin bildirildiği, değerlendirmelerin eleştirisel bir yaklaşım olduğu, raporda ele alınan konuların güncel ve kamuoyunun ilgisini çekecek nitelikte olduğu, eleştiri ve yorumların veriliş biçiminde bir aşırılık olmadığı, ülkemizin en büyük firmalarından olan Türk Telekom’un özelleştirilmesi ve sonrasındaki gelişmelerin topluma duyurulmasında, kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve kamuoyu oluşturulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davalı yararına hukuka uygunluğun gerçekleştiği, davalının kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığı anlaşıldığından davanın reddine” karar verildiği belirtilmiştir.

Mahkeme kararını yaklaşık bir ay önce vermiş olmasına rağmen, gerekçeli karar resmen tebliğ edilene kadar, hukuka saygı gereği, konu kamuoyuna duyurulmamış ve rapor ilgili sitede yeniden yayınlanmamıştır. (Kaynak)

Yaklaşık 8 aydır yayını engellenen rapor yeniden yayındadır…

İlgili raporu PDF formatında okumak/indirmek için https://docs.google.com/ adresinden faydalanabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM’UN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

(BİR “TALAN” IN HİKAYESİ)

Bu raporda, Türk Telekom özelleştirmesinin bugüne kadar pek dile getirilmemiş gerçeklerini göreceğinize, Türk Telekom doğru bir şekilde mi özelleştirildi? Türk Telekom özelleşmesinin sonuçları ne oldu? Türk Telekom’un özelleştirilmesi Türkiye’nin çıkarına mı oldu? Sorularına cevap bulacağınıza; raporu okurken; “Bu kadar da olur mu” diye şaşıracağınıza, “Bu özelleştirme değil; “TALAN” diyeceğinize inanıyoruz.

You may also like...

Bir yanıt yazın